ทุกประเทศ

ออนไลน์ เกม: สเปรย์

เกมนี้ให้ผู้อื่น เกมนี้ให้ผู้อื่น - facebookเกมนี้ให้ผู้อื่น - twitterเกมนี้ให้ผู้อื่น - twitterเกมนี้ให้ผู้อื่น - google buzz เกมนี้ให้ผู้อื่น - e-mail
สเปรย์ ออนไลน์ เกม
"สเปรย์"
ในเกมนี้คุณต้องคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ คุณจะต้องเป็นเวลาที่แน่นอนที่จะระเบิดขึ้นลูกบอลทั้งหมดถ้าคุณพลาดคุณจะสูญเสียและคุณต้องเริ่มต้น ควบคุมเกมด้วยเมาส์ เป็นเกมที่มีประโยชน์มากและ uvlekate